Filter de resultaten

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Procedure

Vindplaats

Meer

Beschikbaarheid

1.808 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
1.808 rechterlijke uitspraken gevonden gedaan door Gerecht in eerste aanleg van Curaçao.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 18-1-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Uitleg kredietovereenkomst tussen Korpodeko en Wijnmakerij Curaçao. Gedaagden 2 en 3 hebben zich niet als medeschuldenaar verbonden.
Datum uitspraak: 25-9-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Beslaglegging en executie niet disproportioneel. Afwijzing vorderingen tot opheffing en verbod.
Datum uitspraak: 10-3-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Geen verbod aan bank om zekerheden (hypotheek winkelpand, pandrecht inventaris, fiduciaire eigendom voorraad) uit te winnen. Zekerheden zijn naar voorshands oordeel rechtsgeldig.
Datum uitspraak: 15-3-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

De conclusie is, gelet op de overgelegde stukken, onontkoombaar dat het Land zijn wettelijke plicht tot het verzekeren van deugdelijk onderwijs en zijn daarmee samenhangende plicht tot...
Datum uitspraak: 17-8-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Fundashon Kas Popular is niet gehouden een erfgenaam van wijlen huurster te accepteren als huurder.
Datum uitspraak: 5-10-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Bank spreekt borg aan. Geen schending zorgplicht bij (door)financieren hotel en casino.
Datum uitspraak: 12-3-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Overtreding van Landsverordening integriteit door kandidaat-minister; verwerping n-o verweren, bewijsoverwegingen; schuld zonder strafoplegging.
Datum uitspraak: 3-3-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

seksueel misbruik met iemand in staat van lichamelijke onmacht
Datum uitspraak: 11-6-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Plantage Vetter. Toepassing regeling voor langdurig onverdeeld gebleven nalatenschappen (art. 3:200a e.v. BW)
Datum uitspraak: 17-11-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Beltegoed. Wijziging algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend. Eiseres kan niet opkomen voor algemeen consumentenbelang.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature